Om

Hovenäsets kapell ägs av samhällets invånare. Föreningen har till ändamål att utveckla och underhålla fastigheten Hovenäsets kapell för att kunna erbjuda hovenäsborna en funktionell mötesplats för både religiösa och icke religiösa aktiviteter. Särskild hänsyn ska tas till byggnadens kulturhistoriska värde.
Kapellföreningen har 137 medlemmar.

Styrelse

Kapellföreningens styrelse består av följande personer:
Ordförande: Martin Eklund 
Vice ordförande: Martin Ericson
Sekreterare: Hans Lönnroth
Kassör: Göran Lindahl
Medlems och Bokningsansvarig: Lucy Jonefjäll
Suppleanter: Ewa Löfgren och Berit Hjelte

 

Stadgar

Se föreningens stadgar som antogs 2018-08-07

 

Kontakt

℅ Martin Eklund, Kärleksvägen 3, 456 42 Hovenäset
Tel: 072-28 90 543
E-post: info@kapellforeningen.se
Bg 896-3647
Org.nr 854600-0529

 

 

Medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund