Medlemsblad april 2021

Kapellföreningen önskar Glad Påsk! Ett nytt medlemsblad har skickats ut till medlemmarna och finns också att läsa här: Medlemsinformation – Hovenäsets kapellförening – april 2021

Läs mer >

Frågor & Svar om Hovenäsets Kapell

I detta dokument informerar styrelsen för Kapellföreningen om hur vi ser på vägen framåt när nu Sotenäs pastorat har inlett processen med att ta Hovenäsets Kapell ur bruk som invigt kyrkorum. FRÅGOR & SVAR OM HOVENÄSETS KAPELL – Februari 2021 – Uppdaterad    

Läs mer >

Medlemsblad februari 2021

Nu kan du läsa Kapellföreningens medlemsblad för februari. Läs mer Medlemsinformation – Hovenäsets kapellförening – februari 2021

Läs mer >

Medlemsblad januari 2021

Nu kan du läsa Kapellföreningens medlemsblad för januari med bl.a. resultaten från medlemsenkäten, uppdatering om dialogen med pastoratet och utveckling av fastigheten, samt en kommentar till artikeln om kapellet i Bohusläningen den 11 jan. Läs mer Medlemsinformation – Hovenäsets kapellförening – januari 2021 – slutlig uppdaterad

Läs mer >

Dags att förnya medlemsskapet i föreningen!

Nu är det dags att förnya medlemsskapet i Hovenäsets Kapellförening. Avgiften för 2021 är 100 kr per år och medlem. Betala via Swish till 1230097857 eller sätt in avgiften på föreningens bankgiro 896-3647. Ange namn, e-postadress och telefonnummer. Nya medlemmar är givetvis också varmt välkomna!

Läs mer >

Författarevenemangen med Kristina Ohlsson tyvärr inställda!

P.g.a smittspridningen och de nya corona-restriktionerna måste vi tyvärr ställa in författarevenemangen med Kristina Ohlsson. Det är förstås jättetråkigt, men Kristina Ohlsson kommer till Hovenäset då och då och vi hoppas återkomma med ett liknande evenemang vid ett annat tillfälle.

Läs mer >

Författarevenemang med Kristina Ohlsson – ytterligare två tillfällen

Pga det stora intresset för litteraturevenemanget med Kristina Ohlsson har vi lagt till ytterligare två tillfällen. Fredag 27 nov kl 16 Lördag 28 nov kl 17 Det finns ett fåtal platser kvar – först till kvarn gäller! Välkommen med anmälan till maria.hamrefors@gmail.com eller per telefon till 070-601 92 05. Ange även om ni önskar beställa […]

Läs mer >