Om

Hovenäsets kapell ägs av samhällets invånare. Föreningen har till ändamål att utveckla och underhålla fastigheten Hovenäsets kapell för att kunna erbjuda hovenäsborna en funktionell mötesplats för både religiösa och icke religiösa aktiviteter. Särskild hänsyn ska tas till byggnadens kulturhistoriska värde.
Kapellföreningen har 182 medlemmar.

Styrelse

Kapellföreningens styrelse består av följande personer:
Ordförande: Martin Eklund 
Vice ordförande: Hans Lönnroth
Sekreterare: Maria Hamrefors
Kassör: Göran Lindahl
Ledamot: Leif Larsson
Suppleanter: Synnöve Pettersson och Bengt Broberg

 

Stadgar

Se föreningens stadgar som antogs 2018-08-07

 

Kontakt

℅ Martin Eklund, Kärleksvägen 3, 456 42 Hovenäset
Tel: 072-289 0543
E-post: info@kapellforeningen.se
Bg 896-3647
Org.nr 854600-5292

 

 

Medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund