Medlemsblad och protokoll

Nu kan man läsa Kapellföreningens medlemsblad för augusti och protokollet från årsmötet 2020.