HKF Årsmöte 2022 kallelse och handlingar

Hej Alla!

Efter valberedningens föreslag till Styrelsen i HKF finer ni handlingarna inför årsmötet.

Vi träffas i vårt nyrenoverade kapell, söndagen den 26 juni kl 11:00.

Ordförande
Martin Eklund omval för 1 år

Ledamöter
Hans Lönroth omval för 2 år
Lucy Jonefjäll omval för 2 år
Göran Lindahl och Martin Ericson kvarstår på 1 år

Revisor
Sten Lundqvist omval för 1 år

Revisorsuppleant
Hans Pettersson omval för 1 år

Suppleanter
Ewa Löfgren omval för 1 år
Berit Hjelte omval för 1 år

Valberedningen
Val av 2 personer för 2 år,  var av 1 sammankallande.
Nomineras av deltagarna på årsmötet.

HKF Årsmöte 2022 Kallelse och Handlingar