Medlemsblad juni 2021

Kapellföreningen bjuder in till årsmöte, uppdaterar medlemmarna om dialogen med pastoratet och tipsar medlemmar som vill engagera sig i styrelsen om att kontakta valberedningen. Medlemsbladet finns att läsa här: Medlemsinformation […]

Medlemsblad april 2021

Kapellföreningen önskar Glad Påsk! Ett nytt medlemsblad har skickats ut till medlemmarna och finns också att läsa här: Medlemsinformation – Hovenäsets kapellförening – april 2021

Frågor & Svar om Hovenäsets Kapell

I detta dokument informerar styrelsen för Kapellföreningen om hur vi ser på vägen framåt när nu Sotenäs pastorat har inlett processen med att ta Hovenäsets Kapell ur bruk som invigt […]

Medlemsblad februari 2021

Nu kan du läsa Kapellföreningens medlemsblad för februari. Läs mer Medlemsinformation – Hovenäsets kapellförening – februari 2021

Medlemsblad januari 2021

Nu kan du läsa Kapellföreningens medlemsblad för januari med bl.a. resultaten från medlemsenkäten, uppdatering om dialogen med pastoratet och utveckling av fastigheten, samt en kommentar till artikeln om kapellet i […]

Dags att förnya medlemsskapet i föreningen!

Nu är det dags att förnya medlemsskapet i Hovenäsets Kapellförening. Avgiften för 2021 är 100 kr per år och medlem. Betala via Swish till 1230097857 eller sätt in avgiften på […]

Jul- och Nyårshälsning – Medlemsblad december 2020

Nu kan du läsa Kapellföreningens medlemsblad för december. Missa inte att svara på enkäten om framtida användning av kapellet. Länk finns i medlemsbladet.    Medlemsinformation – Hovenäsets kapellförening – december […]

Medlemsblad oktober 2020

Nu kan man läsa Kapellföreninges medlemsblad för oktober. Läs mer: Medlemsinformation_oktober_2020