Stadgar

Se stadgar för Hovenäsets Kapellförening, antagna 2018-08-07.