Medlemsblad mars 2020

Det är nu dags att förnya sitt medlemsskap eller att bli medlem i Hovenäsets Kapellförening.
Medlemsavgiften är 20 kronor per år och medlem. Du betalar din medlemsavgift enklast på föreningens bankgiro 896-3647. Vänligen ange namn, telefonnummer och mail adress. Sotenäs pastorat “pausar” verksamheten i Hovenäsets kapell tillsvidare, dvs gudstjänster, dop, vigslar och begravningar ställs in. Man har vidare meddelat att man sagt upp gällande elabonnemang från och med den 1 april 2020. Kapellföreningens styrelse tycker att detta är olyckligt och har föreslagit att det bildas en arbetsgrupp gemensamt med pastoratet för att hantera deras och våra önskemål. Detta har avvisats av pastoratet. Det är nu viktigt att så många medlemmar som möjligt engagerar sig i kapellfrågan och hör av sig med råd och synpunkter till styrelsen, vilket man enklast gör via mail till bal.hovenaset@gmail.com eller per telefon 070-522 00 35.

 Läs hela medlemsbladet här.