Om

Hovenäsets kapell ägs av samhällets invånare. Föreningen har till ändamål att utveckla och underhålla fastigheten Hovenäsets kapell för att kunna erbjuda hovenäsborna en funktionell mötesplats för både religiösa och icke religiösa aktiviteter. Särskild hänsyn ska tas till byggnadens kulturhistoriska värde.
Kapellföreningen har 164 medlemmar.

Styrelse

Kapellföreningens styrelse består av följande personer:
Vice ordförande: Martin Ericson
Kassör: Lucy Jonefjäll
Ledamot: Ann Marie Hedlund
Ledamot: Ingemar Johansson
Suppleant : Maria Hamrefors
Suppleant: Sten Lundkvist

Stadgar

Se föreningens stadgar som antogs 2018-08-07

Bli medlem

Medlemskapet är personligt. Sätt in 20 kr på Bg 896-3647 och ange namn, telefonnummer och e-postadress.

Kontakt

℅ Martin Ericson, Skolbacken 4, 456 42 Hovenäset
Tel: 0707-27 44 96
E-post: martin.p.j.ericson@gmail.com
Bg 896-3647
Org.nr 85460-0529