Om

Hovenäsets kapell ägs av samhällets invånare. Föreningen har till ändamål att utveckla och underhålla fastigheten Hovenäsets kapell för att kunna erbjuda hovenäsborna en funktionell mötesplats för både religiösa och icke religiösa aktiviteter. Särskild hänsyn ska tas till byggnadens kulturhistoriska värde.
Kapellföreningen har 134 medlemmar.

Styrelse

Kapellföreningens styrelse består av följande personer:
Ordförande: Martin Eklund 
Vice ordförande: Martin Ericson
Sekreterare: Göran Lindahl
Kassör: Lucy Jonefjäll
Ledamot: Hans Lönnroth
Suppleanter: Ewa Löfgren och Berit Hjelte

 

Stadgar

Se föreningens stadgar som antogs 2018-08-07

 

Kontakt

℅ Martin Eklund, Kärleksvägen 3, 456 42 Hovenäset
Tel: 072-28 90 543
E-post: info@kapellforeningen.se
Bg 896-3647
Org.nr 85460-0529