Om

Hovenäsets kapell ägs av samhällets invånare. Föreningen har till ändamål att utveckla och underhålla fastigheten Hovenäsets kapell för att kunna erbjuda hovenäsborna en funktionell mötesplats för både religiösa och icke religiösa aktiviteter. Särskild hänsyn ska tas till byggnadens kulturhistoriska värde.
Kapellföreningen har 164 medlemmar.

Styrelse

Kapellföreningens styrelse består av följande personer:
Vice ordförande: Martin Ericson
Kassör: Lucy Jonefjäll
Ledamot: Ann Marie Hedlund
Ledamot: Ingemar Johansson
Suppleant : Maria Hamrefors
Suppleant: Sten Lundkvist

Adjungerad: Martin Eklund

 

Stadgar

Se föreningens stadgar som antogs 2018-08-07

 

Kontakt

℅ Martin Ericson, Skolbacken 4, 456 42 Hovenäset
Tel: 0707-27 44 96
E-post: info@kapellforeningen.se
Bg 896-3647
Org.nr 85460-0529