Årsmöte den 27 juni 2021

Publicerat den

Den 27 juni kl 16 är det årsmöte i Hovenäsets Kapellförening. Handlingarna till årsmötet finns i två dokument som nås via nedanstående länkar: Hovenäsets Kapellförening – Årsmöteshandlingar 2021 Revisionsberättelse 2020, […]

Förstärkning av föreningens ekonomi

Publicerat den

Den 8 juni mottog styrelsen för Kapellföreningen ett öppet brev från föreningens revisor Hans Andreasson rubricerat Förstärkning av föreningens ekonomi. Hans Andreasson ville att brevet skulle publiceras på föreningens hemsida […]