Göteborgs Kapellet i Hovenäsets Kapell

Söndagen den 28/8 kl. 14.00 är det dags för uppföljaren till succén från 2019. Blåsorkestern Göteborgs Kapellet, under ledning av Håkan B Carlsson, ger en konsert i Kapellet. Den frivilliga entréavgiften går oavkortat till Kapellföreningens VA-Projekt.